Bemutatkozás

Bemutatkozás

Önkéntes pontunk információ közvetítőként van jelen az Iskolák/Diákok és a Fogadószervezetek között. Területileg Szekszárdot és környező településeit fedi le. Honlapunkon összegyűjtjük azokat a fogadószervezeteket, akik lehetőséget adnak az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében az érettségihez szükséges mennyiségű önkéntes tevékenység elvégzésére. Ez a felület a fogadószervezetek számára is segítséget nyújt, hogy felvehessék a kapcsolatot az Iskolákkal/Diákokkal. Hamarosan egy keresőt is elindítunk honlapunkon, amin keresztül egyszerűbbé válik a munkalehetőségek felkeresése.

Regisztrálj nálunk!

Regisztrálj nálunk!

Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 2016. január 1-től 50 óra közérdekű önkéntes tevékenységet írnak elő a középiskolás tanulók számára, ami feltétele lesz az érettségi bizonyítvány megszerzésének. Ez a törvény már a 2012-ben tanulmányaikat megkezdő 9. évfolyamos diákokat is érinti.
Az Ifjúsági Unió Szekszárd Kitörési Pontok Összhatása című (TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0140) pályázatának folytatásaként be kíván kapcsolódni az IKSZ helyi szintű szervezésébe, mint közvetítő szervezet.

A következő időszakban egyesületünk a helyi szervezetek összegyűjtését tűzte ki céljául, hogy már kész lehetőségekkel tudjunk az iskolák felé nyitni, tanulóikat fogadni és kiközvetíteni.

Ezért első sorban olyan szervezetek jelentkezését várjuk, melyek szívesen foglalkoztatnának önkéntes munkában diákokat, akik ezáltal segíthetik a szervezet tevékenységét.
Természetesen a diákok regisztrációját is fogadjuk, akik ezáltal hírlevélben értesülhetnek a lehetőségekről.

Amennyiben élni kíván az általunk felkínált lehetőséggel, kérem töltse ki Regisztrációs lapunkat, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot:

– Regisztrációs lap szervezeteknek
– Regisztrációs lap önkénteseknek

A letöltött adatlapot a peter@ifu.hu címre kérjük visszaküldeni!

Fogadószervezetek keresése

Név: Ifjúsági Unió Szekszárd
Tevékenység: Természetjáró-, sport- és turisztikai programok szervezése
Cím: Szekszárd, Táncsics Mihály u. 2. (volt TARR iroda)
Aktuális lehetőség: –
Kapcsolat felvétel: –

Az alábbi iskolákkal vagyunk együttműködésben:

 • Tolna Megyei Szent László Szakképzőiskola és Kollégium (TISZK)
  • Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, Szekszárd
  • Egészségügyi – Szociális Szakképző Tagintézmény, Szekszárd
  • Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, Bonyhád
 • Garay János Gimnázium, Szekszárd
 • Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád
Dokumentumok használata, letöltése

Dokumentumok használata, letöltése

Használati útmutató

Együttműködési megállapodás – Ez kereteiben határozza meg, hogy az adott szervezetnél milyen munkát végezhetnek a diákok, milyen tevékenységi köre van a Fogadószervezetnek. Fontos, hogy az Iskola és a Fogadószervezet között legyen egy kapcsolattartó, akik konzultálni tudnak, ha az szükséges. A megállapodás megkötésekor célszerű egyeztetni az iskolával a foglalkoztatás technikai menetéről és az együttműködési megállapodás tartalmi elemeiről, mert az iskolának lehet saját megállapodás mintája, amihez ragaszkodik.

Nyilvántartó lap – Ezen a nyomtatványon az Önkéntes adott évben végzett munkáit tartja számon a Fogadószervezet, ezt az írásos és szóbeli szerződéskötés esetén is vezetni kell.

Keretszerződés – Az Önkéntes és a Fogadószervezet között jön létre, meghatározza a fogadószervezetnél végezhető munka általános kereteit, feltételeit, az alapvető jogokat és kötelezettségeket. Célszerű határozatlan időre megkötni, megszűnését pedig az önkéntes aktivitásától függővé tenni.

Kiegészítő szerződés – Az Önkéntes és a Fogadószervezet között jön létre, a konkrét tevékenység megnevezését, helyét, idejét tartalmazza, melyet az aktuális munka előtt meg kell határozni, egyben elszámoló lapként is funkcionál, melyre az elvégzett munkával kapcsolatos adatok kerülnek felvezetésre.

Jelenléti ív – Ezt a dokumentumot a munkavégzés előtt kitöltetjük, utána pedig hitelesíttetjük az önkéntesekkel. Tartalmazza a tevékenység megnevezését, idejét, valamint az önkéntes adatait, feladatának kezdetét és végét. Nem kötelező eleme az önkéntes nyilvántartásnak, de hasznos lehet, ha esetleg statisztikát szeretnénk készíteni az önkéntes tevékenységekről, vagy egy fontos információra van szükségünk az önkéntesekkel kapcsolatban. Továbbá megkönnyíti a későbbi adminisztratív feladatainkat.

Igazolás – A Fogadószervezet által hitelesített, az Önkéntes által elvégzett munka igazolásául szolgáló dokumentum, mely alapján az Iskola jóvá írja a diák önkéntes óráit. Ezt a diák adja a fogadószervezetnek aláírásra.

Teljesítés igazolás – Egyes iskolák elfogadják a fogadóintézmény által kiállított igazolást is, ami alapján felvezetik a diák közöségi szolgálati naplójába a ledolgozott óraszámot.

Letölthető dokumentumok

–          Együttműködési megállapodás minta

–          Nyilvántartó lap minta

–          Keretszerződés minta

–          Kiegészítő szerződés minta

–          Jelenléti ív minta

–          Igazolás minta (mely a legtöbb iskolában jellemző sémát követi)

–          Teljesítés igazolás minta

Foglalkoztatás szabályai és technikája

Foglalkoztatás szabályai és technikája

Az önkéntes törvény hatálya nem terjed ki a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra, de mivel mégiscsak önkéntes tevékenységről van szó, a Fogadószervezet tanulmányozza át az önkéntes törvényt és az közösségi szolgálathoz kapcsolódó EMMI rendeletet és azoknak megfelelően foglalkoztassa a diákokat. (Olyan esetben, amikor több jogszabály is rendelkezik ugyan arról a témáról, a szigorúbb rendelkezést kell figyelembe venni.)

Segítségképp kiragadtunk néhány fontosabb részt a szabályozásokból

A Fogadószervezetnek be kell jelentkeznie az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály nyilvántartásába, majd kap onnan egy nyilvántartási számot, ezután pedig megkezdheti az önkéntesek fogadását.

Az önkéntes törvény meghatározza, hogy milyen esetekben kötelező írásba foglalni az önkéntes szerződést az önkéntesekkel, jelen esetben a diákokkal. A szerződés egyébként vitás kérdésekben védi a feleket is.

Írásba kell foglalni, ha:

 • 10 napot meghaladó a foglalkoztatás
 • 18 év alatti és részlegesen korlátozott cselekvőképességű önkéntes esetén 1 napot meghaladó a foglalkoztatás
 • juttatás kap az önkéntes (védőital, étkezés, költségtérítés, stb.) – 2§ (3) bekezdésének b)-h) pontja
 • Önkéntes kéri
 • jogszabály elrendeli

Az önkéntes törvény és az ide vonatkozó rendelet szerint az önkénteseket kortól függően az alábbi időkeretekben lehet foglalkoztatni:

16 év alatt:

 • Külföldön nem dolgozhat
 • Tanítási időben min. 1, max. 2 óra,

Tanítási időn kívül min. 1, max. 3. óra
(max. heti 6 órát dolgozhat)

 • Tanítási szünet alatt min. 1, max. 3 óra

(max. heti 12 órát dolgozhat, 1 nap (24 óra) pihenéssel a munkával töltött napok között)

16-18 év között:

 • Tanítási időtől, – szünettől függetlenül min. 1, max. 3 óra

(max. heti 18 órát dolgozhat)

18 év alatt:

 • 20 és 6 óra között nem dolgozhat
 • Legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani két egymást követő önkéntes tevékenységgel töltött munkanap között
 • Fogadószervezet köteles felügyelni a tevékenységet (Mentor)

 

Együttműködési az Iskola és a Fogadószervezet között

Csak olyan szervezetnél tevékenykedhetnek a diákok, amelyikkel az iskolájuk együttműködési megállapodást kötött. Ez a dokumentum az Iskola és a Fogadószervezet között jön létre.
További infó a “Dokumentumok használata, letöltése” cikkben.

Foglalkoztatás technikája

Tevékenység meghirdetése

A közösségi szolgálat megkezdése előtt fontos tisztázni, hogy kinek milyen elvárásai vannak. Iskolánként eltér, hogy melyik milyen formában küldi diákjait egy-egy fogadószervezethez. Van, amelyik meghirdeti a Fogadószervezet által kínált aktuális munkát a diákok körében, és ha megvan a megfelelő jelentkezői létszám, értesíti a fogadószervezetet. Van, hogy a fogadószervezet közvetlenül a diákkal tartja a kapcsolatot és egyeztet velük a tevékenység előtt.

Előbbi akkor szerencsés, ha időben odébb van a feladat és sok önkéntest kell toborozni, mert akkor a fogadószervezetnek kevesebb erőfeszítéssel jár a megszervezés. Utóbbi pedig akkor ajánlott, ha hirtelen kell a segítség és nincs idő az iskolával egyeztetve meghirdetni a feladatot.

Tevékenység végzése

A feladatok végzésekor a fogadószervezet részéről célszerű kinevezni egy szakmai koordinátort, aki a diákok munkáját irányítja, felügyeli és probléma esetén segítséget nyújt nekik. A tevékenység előtt szükséges elvégezni az adminisztratív teendőket, illetve jelenléti ívet készíteni, amin dokumentálhatjuk a feladatvégzést. Erről bővebben a “Dokumentumok használata, letöltése” cikkben olvashatsz.

Tevékenység igazolása

Az elvégzett feladat igazolásához szükséges dokumentumot az iskola adja a fogadószervezet részére. Ennek formája is iskolánként eltérhet, ezért ezt is érdemes előre egyeztetni a foglalkoztatás technikájának megbeszélésekor.

A törvényi háttérről részletesebben itt olvashatsz:

– 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

– 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. pontja a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezésekről