Küldetés

Az Ifjúsági Unió Szekszárd, Dél-Dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra törekszik, hogy régiónkban értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás.
Egyesületünk küldetésének tekinti a sport, az egészséges életmód és a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését.